Услуги

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ В

ОКУЛТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

1. Лична среща и консултация с Пламен Румпалов на физическо лице

45 минути, цена 250 лева

Астрологично-номерологична и психологическа консултация за решаване на определени въпроси и проблеми от живота на даден човек;

Възможност за откриване на негативно и друго влияние;

Откриване на неблагоприятни тенденции и възможност за намиране на правилния път на развитие;

Въпроси, свързани с дом, семейство, приятели, работа, финанси, роднини, пътуване, здраве;брак,

съвместимости; съдебни дела и спорове;

Изготвяне на лични талисмани и амулети за предпазване и помощ;

 

2. Лична среща и консултации с Пламен Румпалов за юридическо лице (фирма)

 

45 минути, цена 750 лева

 

Определяне на име на фирма;

Определяне на важни дати за сделки и промени;

Откриване на неблагоприятни тенденции и посочване на правилния път на развитие;

Изготвяне на талисмани за успехи в бизнеса и развитие на фирмата;

 

3. Консултация с Пламен Румпалов по Интернет

 45 минути, цена 250 лева

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАПРАВАТА НА ХОРОСКОП ПРИ МЕН?

 

  •  Ще имате точни сведения за вашите възможности, наклонности, заложби и дарби.

 

  •  Ще ви посоча онези области от живота, в които можете да реализирате изключителни финансови успехи и да имате възможност да покажете своя талант и потенциал.

 

  •  Ще ви разкрия проблемите в сферата на интимния живот и ще ви посоча най-правилния изход от тях.

 

  • Ще бъдете подготвени за истинското си здравословно състояние - настоящо и бъдещо, ще потърсим правилни подходи за облекчаване на състоянието с подходящи храни, диети и народна медицина.

 

  • Ще ви покажа най-вероятните подводни камъни във вашия житейския ви път и ще ви препоръчам пътища и начини, за да ги заобиколите. Не забравяйте никога древната астрологична максима: „Предупреденият човек е подготвен човек.”

 

  •  Ако сте се чувствали объркани и притеснени, ако все нещо не ви достига, за да се чувствате щастливи и спокойни, ако се лутате в избор какво точно и кога да го направите, ако изпитвате напрежение, стрес и обърканост, ако просто сте загубили вярата в своите способности, ако наистина искате в крайна сметка да се промени изцяло целия Ви живот и да ви изведе към изумителни висини и постижения, ако сте загубили вяра в своите скрити резерви, за които дори не сте и подозирали, ако просто очаквате промяна - поръчайте си хороскоп и/или талисман.

 

  • Хороскопът може да ви направи щастливи, много щастливи. А всеки има право на щастие.

 

ЛИЧНИ ТАЛИСМАНИ:

ЦЕНА 150 ЛЕВА ЗА ЕДИН БРОЙ.

СЪС ЗАКОДИРАНЕ НА ТРИТЕ ИМЕНА И РОЖДЕНАТА ДАТА НА ЧОВЕКА.

ОБЩИ ТАЛИСМАНИ ЗА РАЗЛИЧНИ НУЖДИ:

ЦЕНА 50 ЛЕВА ЗА ЕДИН БРОЙ, 80 ЛЕВА ЗА ДВА БРОЯ, 100 ЛЕВА ЗА ТРИ БРОЯ.

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ КАТАЛОГА С НАЛИЧНИ КНИГИ ПО АСТРОЛОГИЯ, НОМЕРОЛОГИЯ, ПРАКТИЧЕСКА МАГИЯ, НАРОДНА МЕДИЦИНА, ГАДАНИЯ, ОКУЛТИЗЪМ И ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ ПОДАРЪК ИЛИ ЗАРАДВАЙТЕ СВОИТЕ БЛИЗКИ.

ЦЕНА:

1 КНИГА - 19.90 лв. ПЛЮС 7 лв. за доставка

2 КНИГИ - 39.80 лв. и БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

3 КНИГИ С 20% ОТСТЪПКА - 47.80 лв. и БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

4 КНИГИ С 25% ОТСТЪПКА - 59.70 лв. и БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

5 КНИГИ С 30% ОТСТЪПКА - 69.50 лв. и БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

6 КНИГИ С 35% ОТСТЪПКА - 77.50 лв. и БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА 

ВНИМАНИЕ: КНИГИТЕ МОГАТ ДА СЕ КОМБИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ НАЛИЧНИ КНИГИ ПО АСТРОЛОГИЯ, НОМЕРОЛОГИЯ, НАРОДНА МЕДИЦИНА, ОКУЛТИЗЪМ КАКТО ПО ВИД, ТАКА И ПО БРОЙ ИЗМЕЖДУ НАЛИЧНОСТИТЕ.

ЗАЯВКА: НА ТЕЛЕФОН 0898281163, от 10 до 12 часа

 

 

ЗА АСТРОЛОГИЯТА - ЧЕСТНО И БЕЗ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ

Думата астрология произхожда от две думи "астра" ¬ звезда и "логос" ¬ говоря. Буквалният превод е говор на звездите.

 

Няма нормално развит човек у нас (а може би и в света), който поне веднъж да не е прочел или чул прогнозите за своята зодия, поместени по вестници, списания или прочетени по радиото или телевизията. Но много малка част от същността на астрологията са тези групови хороскопи. Тогава логични са въпросите: Какво представлява астрологията? Има ли и каква е връзката й с другите окултни науки? Надеждни ли са предвижданията? Има ли Съдба и въобще свободна човешка воля? и т. н., и т. н.

 

Ще започна от нещо, което ми се иска да се проумее от повече хора. Много пъти на срещи и лекции са ме питали защо науката отрича астрологията. Иска ми се много ясно да направя разграничение между науката и учените. Науката сама по себе си не може нито да отрича, нито да потвърждава нещо. Правят го така наречените учени. Тези от тях, които нападат астрологията никога не са се занимавали и не са проучили същността й, нямат представа нито за характера, нито за методите и заключенията на астрологията. Изхождайки от наивен догматизъм (да не употребявам по-тежки думи) те се противопоставят на неща, които нито разбират, нито се стараят да разберат. Не ме разбирайте погрешно ¬ аз съм за елемент на консерватизъм на схващанията, той е полезен за поддържане на остро внимание, но фанатичното възприемане или отрицание на нещо се явява много опасен предразсъдък и спира научния прогрес. Но аз знам също, че навремето така са отричани и парния локомотив, фонографа, телефона, електричеството, радио и телевизионното излъчване и др. Днес ние с насмешка и пренебрежение приемаме тези "учени" и знам, че утре ще се надсмиваме над тези, които са отхвърляли астрологията и другите окултни науки. Защото астрологията е и ще остане моста на свързване на утвърдените и известни от другите науки факти с все още неоткритото, неизясненото. Тя ще е връзката между миналото, настоящето и бъдещето.

 

Замислете се дали не би се оказал смешен един например географ или историк, намесващ се смело и отричащ някои твърдения на биологията, физиката или друга наука. Много права е поговорката, че изкуството няма врагове ¬ просто има невежи. Вярно е, че в астрологията се навъдиха много шарлатани, които се ориентираха бързо в печеленето на пари за сметка на загубването на довериено на хората. Но така би било навсякъде, където сериозните хора и учени просто отказват да изучават задълбочено теорията и практиката на астрологията. Същевременно там е пълно с имена на учени от миналото и настоящето, които са световно признати астролози ¬ Бруно, Спиноза, папа Силвестър, Тихо Брахе, Кеплер, Лайбниц, Нютон (основоположник на съвременната астрология), Птоломей и много много други.

 

А какво да кажем за Мишел дьо Нострадам?

 

Всички те шарлатани ли са? Няма данни някой, който е навлязъл в дълбочините на астрологията да се е отрекъл от нея. Даже напротив ¬ още повече се засилва желанието да откриеш и научиш колкото може повече от тази най-изключителна наука.

 

Обществена тайна е, че най-видните личности ¬ елита на всяко едно общество ¬ крале, президенти, министри, парламентаристи, съдии, адвокати, банкери, бизнесмени, журналисти и др., се допитват за всички по-важни дела до своите астролози. Напоследък така е и у нас. До няколко години всеки ще проумее силата и верността на астрологията.

 

Защото тя е наука, занимаваща се с взаимообвързаността и съответствията мужду биологическите явления на Земята и Космоса. Вижте, аз не твърдя, че звездите въздействат на живота ни, а говоря за съответствия и взаимосвързаност между космическите и биологичните явления. А те съществуват, защото са потвърдени от хилядолетни наблюдения и опити. Но защо точно определено космическо явление довежда до точно определени биологически явления аз не знам (а и никой друг не би могъл да каже). Все едно е да се отговори, защо точно след посяване на дадено семе пониква растение или дърво. Биолозите не отговарят на въпроса "Защо?", просто това е известно от наблюдение и опити и те изучават само последвалите закономерности на процеса. Същото е и в астрологията. Още от най-дълбока древност е доказано, че определени небесни конфигурации и положения между небесните тела отговарят или съответстват на определени събития в живота на обществото или конкретната личност, както и на процесите в неживата природа. Астрологията като всяка друга наука не се занимава с въпроса, защо става така, а изследва, наблюдава и прогнозира как и къде става това. Останалите въпроси са към метафизиката, която не е предмет нито на тази книга, нито на астрологията като цяло.

 

Бих желал да обърна внимание и на още един изключително важен въпрос ¬ за свободата на избора, за свободната човешка воля, за това има ли предопределеност. Тук най-големите отрицатели на астрологията трябва да замълчат категорично, защото точно астрологията доказва, че има свобода на избора, че като цяло човек е свободен в своите действия и постъпки. Свободата не е нито психологическо, нито физическо качество. Тя е духовно проявление. Човек е свободен, ако духът му живее. Проявлението на духа се изявява в ред, порядък и дисциплина. Колкото повече човек се поддава на предразсъдъци, емоции, чувства, инстинкти, наклонности, страсти, на различни психологически и физически качества, толкова той се спуска в света на емоционалното и материалното, става зависим от обществено, социално, културно, битово положение, поради това настъпват различни ограничения и лишения и по този начин става зависим. Разбира се, че такъв човек не е свободен. Свобода има само при духовна независимост. Човек винаги има възможност на избор. Кой път на развитие ще избере ¬ зависи единствено от него. По този начин характеризираме доброто и злото. В старите учебници по астрология съществува тезата: доброто и нравствеността ¬ това е животът, а безнравствеността и необузданите страсти ¬ това всъщност е смъртта и гибелта. Когато аз казвам "Съдба" разбирам човек да избере правилния път към доброто. Всеки сам държи в ръцете си своя живот ¬ тук на Земята и във вечността. Всеки сам, под действието на своята свободна воля, напълно доброволно и съзнателно може да открие пред себе си пътя към Живота или Смъртта. Иначе това, което повечето наричат "Съдба" представляват нашите възможности и предразположения, които са ни дадени като средство в живота.

 

Тези от вас, които вникнаха задълбочено в горните думи може би вече (най-вероятно с объркани представи за астрологията, натрупани досега от обща култура) си задават резонния въпрос: как тогава, на базата на какво се твърди, че астрологията може да предсказва, няма ли противоречие с гореспоменатото?

 

Веднага ще отговоря на въпроса. Не, няма никакво противоречие. Защото астрологията въобще не се занимава с предсказания и гадания. Астрологията само предвижда. А има огромна разлика между тези понятия. Според Кефер една наука става истинска, едва когато тя може да предвижда и прогнозира. И колкото по-добре тя може да предвижда, толкова нейната точност и научност се увеличават. Ако се замислим ¬ нали точно затова е и създадена науката ¬ да предвижда. Да си представим, че отивате на лекар, който установява, че имате някакво заболяване и ви предупреждава, че ако не вземете спешни мерки, са възможни сериозни последици за вас. Я да си помислим ¬ този лекар гадател ли е или предсказател? Нито едното, нито другото. Просто е изучил закономерностите и признаците на болестта, знае в какво се изразяват и на тази база той прави конкретното предвиждане. И понеже ние познаваме много по-добре биологическите закони, отколкото физическите, то чрез съответни медикаменти лекарят знае как да подобри здравословното състояние. Но ето я свободата на личността, за която говорих преди малко. Пациентът може да изпие лекарствата (да приемем, че са правилно изписани), да облекчи болките си и да оздравее. Но може и да не изпълни лекарската препоръка, което също не означава, че няма да оздравее. Астрономите, на база на научните постижения могат да изчислят положението на планетите и светилата, на лунните фази, на затъмненията за хиляди години напред. Какво е това? Отново ли е гадаене или предсказване? Не, разбира се, това е реално предвиждане. (Съвсем друг е въпросът, че астрономически изчисления са правени хилядолетия назад със смайваща за днешните разбирания точност.)

 

Така е и с астрологията. Само че, както вече споменах, тя е връзката между Земята и Космоса и за съжаление ние не познаваме добре законите на обвързаност, поради което някои правят прибързани и необосновани заключения.

 

Няма нищо свръхестествено и мистериозно в астрологията. Тя познава миналото и настоящото състояние на нещата, на обществото, на отделната личност и на базата на логични връзки и закономерности, подчинени изцяло на законите на Земята и Космоса, може да направи предвиждания за това, какво е най-вероятно да стане.

 

Точно в този аспект е и неоценимата полза от астрологията. Когато даден човек знае какви са неблагоприятните тенденции в живота му, кои са възловите моменти, какви неприятности и опасности са вероятни, кога и какви са възможностите или подводните рифове в областта на учението, науката, бизнеса, работата, любовта, секса, дома, семейството, сред близките, приятелите и враговете, при пътуване или почивка и въобще във всички теми на живота, то този човек би могъл да се постарае да отстрани или не допусне лошото, неприятното, злото и да наблегне върху добрите аспекти и тенденции. Това се стреми да даде на всеки астрологията. И аз бих желал всеки да избие от главата си наложеното мнение, че всичко е неизбежно и предопределено.

 

Това се опитвам да направя в досегашните си книги и написани хороскопи. Знам, че който погледне непредубедено на астрологията, той може да разбере себе си и околните. Не случайно един известен астролог заявява: "Ако психологията е наука за човешката душа, то астрологията е наука за непознаните и скрити кътчета на душата."

 

В астрологията се застъпва мнението, че най-точната прогноза е тази, която не може да даде 100% гаранция, тъй като тя не се прави за хора, живеещи в инкубатор. Сложното в прогнозирането е, че трябва да бъдат правилно преценени моментите, при които обективните обстоятелства могат да бъдат обобщени и предвидени, а те са толкова различни, колкото са и хората по света. Точността на подобни предвиждания при общ хороскоп рядко се вдига над 35¬40%. При съставянето на индивидуален хороскоп точността отскача и над 95%.

 

 

Все пак, защо толкова често говоря за приблизително влияние и тенденции, ще се запита може би някой. Причината е съвсем проста. Защото фактори от действителността като силна воля, пълно използване на ума, власт над самосъзнанието и съзнанието, самопознаване, постоянство, цуленасоченост, духовно извисяване, смиреност, доброта и т. н. със сигурност могат да противодействат на космическо-земните съответствия. Надявам се, че вече проумяхте – освобождаването от човешките страсти и низости води до извисяване и опознаване на действителността, Земята и Космоса. Говоря за тенденции и защото в един групов хороскоп (а понякога дори и в личен) не мога да съм изцяло уверен, че опрелена небесна конфигурация би се проявила в едно единствено влияние, а може да има многобройни, различни проявления и варианти. Та нали в астрологията се работи със символи, а те са толкова многолики. Ето защо в един групов хороскоп е невъзможно да се изброят всички възможности на едно планетарно съответствие или комбинация. Астрологът може и трябва да обърне внимание на основните тенденции, на най-вероятните проявления. И това за моя радост е реалност. Потвърждават го хилядите ми читатели. Но не забравяйте, че лично от всеки един зависи, дали ще успее да преобразува отрицателните енергии и съответствия в нещо добро и пълноценно, с положително влияние върху себе си и околните.

 

Дано да успеем, точно благодарение на астрологията, да избягваме всичко неблагоприятно и погубващо ни. Нека да не избягваме само по принцип дисонансите. Та тях ги има, само за да можем по-добре да се срещнем и вникнем в себе си, да проумеем истината, да надникнем в светлината на разума и самосъзнанието, да разберем кои сме и защо сме тук. Медитацията е нещото, което би могло значително да ни помогне в осъществяване на гореизброеното. Но едно от големите достойнства на астрологията се състои в това, че единствено тя е в състояние да ни даде познания за съдържанието и динамиката на тенденциите и вероятностите, породени от планетарните влияния.

 

Астрологията е съпровождала човешкия род в развитието и обичаите му. Цивилизациите се сменяли, но всяка имала своите догадки. Доста дълго обаче простосмъртните нямали право на личен хороскоп. Той бил запазен само за избраните ¬ старейшини, свещеници, господари.

 

Винаги, през всички епохи и навсякъде, хората са се занимавали със звездите и тяхното влияние въху човешката съдба и характер.

 

Възходът на Египет съвпада с доминирането на Телеца. По време на Римската империя във възход бил Овенът, а последните две хилядолетия са под знака на Рибите. Мнозина свързват този период с християнството. Днес навлизаме в епохата на Водолея, но никой не може да каже абсолютно точно, кога ще настъпи тя. Интересно е обаче, че тези епохи не следват логиката на Зодиака и не вървят по обичайния ред от Овен към Риби. Това може би означава, че човечеството се връща от импулсивните към смирените периоди.

 

Смята се, че първобитният човек е уважавал Слънцето. Живеещ в епохата на Лъва, за него най-важният фактор е била суровата сила. Човекът тогава не е живеел дълго. Най-силен е бил в младежките си години, когато можел да се бори, да ловува. Любовта била инстинктивна, примитивна, краткотрайна за един живот, пълен с опасности.

 

Вярва се, че епохата на Рака е съвпаднала с големия Библейски потоп, а Ноевият ковчег символизира, макар и примитивно, сътворението на народи и общества, на семейството и на човека, който полека осъзнавал смисъла на живота и смъртта. Не е случайно, че по астрологическа традиция се вярва в реинкарнирането на душите (англ. reincarnation ¬ превръщане, превъплъщение, прераждане) през голямата ера на Рака. Това е ерата, в която постепенно хората започнали да създават свой дом.

 

В ерата на Близнаците започва комуникацията между хората ¬ търговията, размяната. Започнали пътешествия по моретата, хората рискували, но животът им бил пълен с любов и любознателност. Някои астролози са склонни да вярват, че именно от любопитството се е родила и сексуалността, свързана със собствения пол.

 

Ерата на Телеца е забележителна с успехите в селското стопанство, изкуството, строителството. Някои са смятали Телеца за символ на силата и изявената сексуалност. Хората от тази епоха са били доста сръчни, обичали са техниката, архитектурата, и то още преди да е било открито желязото. Започнали са да шият красиви дрехи, а любовта и страстта са били извънредно важни. Това показва, че ерата на Телеца има голямо значение за човешката еволюция.

 

Овенът е знак за война, завоевание, агресия и затова не е чудно, че силата на Римската империя е създадена именно в тази епоха. По това време имало както много храбри мъже, така и решителни и способни жени. Любовните отношения са били много краткотрайни. Астрологията станала много популярна, а с тълкуването на звездите се занимавали и самите римски императори.

 

Епохата на Рибите, която е отбелязана като Новия век, съвпада с появата на християнството. Според легендите, достигнали до нас, Исус Христос нарисувал върху пясъка символа на Рибите, но той сам все още се числял към епохата на Овена и като добър пастир водел своето стадо. Като цяло, ерата на Рибите се свързва с религията. Тя е пълна със забрани, тайни заговори, духовни борби, свещени войни, отчаяни жени, които ставали жертва на обществото, изцяло толелиращо мъжете. През Средновековието жените  са олицетворявали Сатаната. Сексуалността замряла. Проституцията била обременена с много заболявания. Знае се, че Рибите са символ на тежки болести, мизерия и дискриминация. Съпрузите правели любов само в определени дни и то с единствена цел ¬ да бъде продължен родът. В началото църквата била приятелски настроена към астрологията, но постепенно започнала все повече да се отдалечава, обзета от желание за власт. Въпреки това астрономи и астролози продължавали да изследват небето и открили все нови и нови неща. Започнали да правят професионални хороскопи. С тях се занимавали големи умове като Кеплер, Галилей, Нострадамус. Това е епохата на магиите, отровите, пророчествата. Но това е и ерата, в която човек съзрява и осъзнава реалността. Разбрало се, че не Земята е център на света, а Слънцето, което влияе върху живота на нея. Развива се науката и разумът бавно, но сигурно става център на човешките интереси.

 

Една ера под знака на едно зодиакално съзвездие трае около 2160 години. Смятам, че от 12.01.1996 г. сме в епохата на Водолея. Тя ще бъде свързана с истински революции в живота на съвременния човек ¬ мислене, поведение, нрави, бит и облекло. В ерата на Водолея хората ще могат да изследват послания от Космоса и ще победят, ако се научат да ги разчитат и прилагат в собствения си живот. Това ще бъде епоха на успехи, чиито постоянни спътници ще бъдат младостта и богатството.

 

Синият цвят е символ на епохата на Водолея. Уран ще бъде неин господар, който ще пробужда у хората любов, изразена с думи и действия. Възможни ще бъдат различни форми на любов ¬ публични и тайни, интимни и групови, сдържани и напълно разпуснати сексотношения.

 

Жената ще има нова роля. Равновесието между половете ще бъде характерно, а моделът на жената-мъченица от епохата на Рибите ще е напълно забравен. Предложенията за любов са непрекъснати и неудържими.  С любимия човек връзката продължава, докато трае любовта. Човекът съзнава, че любов е имало преди, има, и ще има и за в бъдеще.

 

За астрономия може да се говори още по времето на най-древните обитатели на Месопотамия – акадийците, но тук сигурно ще разочаровам някои като кажа, че не се знае кога се е появила астрологията. Повечето историци и изследователи са съгласни, че тя е възникнала преди 5¬6 хиляди години във Вавилон. Вавилонските астролози (жреци) са съставяли своите хороскопи много преди това. Използвали са една доста трудна и сложна система от зодиакални знаци и планетарни аспекти и компоненти. Знаете ли, и аз много пъти съм се питал как така вавилонците са изобретили тази своя методика и система, която е в основата и на днешната астрологична наука. Прието е да се смята, че векове наред жреците са следили движението на планетите и небесните тела и са правели точна статистика на явленията и събитията, настъпващи на Земята и въздействащи върху хората. по пътя на логиката и разсъжденията, подкрепени с много доказателства, те създават причинно-следствената връзка между "небесните тела и земните дела". Може би и днес няма човек, който стъпвайки на Персийския залив, където са се намирали прочутите Вавилонски кули, откъдето пък жреците са правели наблюденията си, да не отправи взор в небесната шир. Гледката е прекрасна.

 

После юдеите пренасят в Египет част от знанията. Там възниква напълно обособен клон на астрологията.

 

Знанията са предадени на елините, те пък ¬ на римляните. Последните след провеждането на своите походи разпространяват астрологичните си знания в цяла Европа. Въпреки невероятните преследвания, мъчения и екзекуции на астролозите от страна на Средновековната Инквизиция, астрологията се запазва и не само, че не загива, а по-скоро "възкръсва" по времето на Ренесанса.

 

Тук обаче спирам с разказа, за да се върна отново назад във времето. Известно е, че още от най-дълбока древност в Европа са издигнати астрономически култови центрове и много преди римляните да дойдат и да донесат известните астрологически сведения, там е процъфтяла астрологията. Даже данните сочат, че това е било още по времето, когато във Вавилон са правели своите статистически наблюдения. Известно е още колко по-неблагоприятно е звездното небе над Европа спрямо простора на Персийския залив. Тогава как и от къде са придобити тези знания? Може би въпросът е и от кого?

 

Така също, преди да бъдат унищожени културите на южноамериканските племена ацтеки, инки, маи, конквистадорите виждат, че там също процъфтява астрологична традиция, малко по-различна от "Европейската", но в основата на която лежат основните астрономически наблюдения и закони.

 

Разбира се, невъзможно е да не се спомене, че от хилядолетия (близо 3) астрологията се е развивала и в Далечния Изток и най-вече в Индия и Китай. Тук обаче системата от знания е съвсем различна от Вавилонската.

 

След тези кратки бележки е редно да се замислим: Няма ли нещо необичайно, нетрадиционно, даже свръхестествено? Как така по едно и също време, на различни места (без никакви комуникации по между им) са "дадени" сведения с еднаква насоченост? Как са достигнали? Как са се разпространили? Защо?

 

Всеки би могъл донякъде да даде логични отговори. И всеки би бил прав за себе си.

 

Едно според мен е ясно ¬ това са неща, които сякаш някои (някой) са искали непременно да бъдат дадени на нас, да бъдат със сигурност научени и разпространени. Това са космически ориентири и уверен съм, ще дойде време, когато всички ще го осъзнаем. А това време почти настъпва.

 

Без да претендирам за изчерпателност (тя е невъзможна) и хронологичност, ще ви припомня някои древни световноизвестни астролози.

 

В Персия по времето на Дарий е живял астрологът Жимаси, когото просто наричали "мъдрецът". С помощта на своите пресмятания "предсказал" появяването на Иисус и Мохамед, както и падането на персийската религия, която по същество се е основавала на магията.

 

Известни гръцки астролози са Анаксагор, Анаксиамандър, Питагор, Платон, Аристотел, Прокъл. А защо да не припомня известните думи на Хипократ: "Този човек, който не познава учението на астрологията, заслужава по-скоро името глупак, отколкото – лекар".

 

Създател на модерната астрология е Хипарх, но редом до него стоят още имената на Хермес Трисмегист, Птоломей, Коперник, Галилей, Тихо Брахе, Кеплер, Нострадамус и т. н., и т. н.

 

Ако някой нарече тези хора шарлатани, то за мен ще бъде чест да бъда назован такъв.

 

Отворете очи и уши, мили приятели. Нека "глътнем" от знанията на миналото и бъдещето. Те са и в настоящето. Успех!

 

 

Аз не ви обричам с предвижданията си, мили приятели и читатели. Приемете ги само като най-вероятна насока на развитие. Това е моята протегната приятелска ръка. Ще се радвам, ако ви помогна да намерите верния път към доброто и духовното извисяване. Обичам ви и ви желая мир, благоденствие и просперитет.

 

 

В астрологията има много направления, обхващащи различните измерения на човешкия и социалния живот.Ето по-главните от тях:

 

Натална астрология

Изучава характера и съдбата на човека. Астрологическата карта (рождения хороскоп) се построява според деня, часа (с точност до минута) и мястото на раждане на индивида и е абсолютно уникална за всеки. Тя дава информация за характера, талантите, качествата, слабостите, здравето, финансите, семейството, брака, любовта, чувствата, професионалната реализация, социалното положение, приятелствата, близките, пътуванията, подходящата работа. Чертае основните събития в живота на човека, проблемите, с които ще се сблъска, възможностите за личностно и духовно израстване.

 

Прогностична астрология

Изследва влиянието на звездите върху наталната карта на човека в определен период от неговия живот. Дава възможност да се направят прогнози за предстоящи събития. Периодите, с които се работи обикновено са ден, месец, три месеца, година и дългосрочни. Основните методи, които се използват са транзити, слънчева революция, прогресии и дирекции.

 

Медицинска астрология

В рождената астрологична карта могат да се видят всички слаби места, органи и системи в човешкият организъм. Това прави възможно своевременно да се диагностицират болестите и да се вземат превантивни мерки, за да се избегнат усложненията. Благодарение на медицинската астрология може да се намери най-добрата форма на лечение, както и да се избере най-подходящото време за хирургически операции. Още Хипократ е казал, че този, който не познава астрологията, няма право да се занимава с лечение!

 

Астропсихология

Представлява съчетаване на астрологическите методи с техниката на психологическия анализ. В процеса на консултиране астропсихолога помага на човека да открие себе си, да разреши проблемите в личния си живот, да се освободи от комплексите, да разгърне своите потенциални възможности, да преоткрие своята същност, да намери своето актуално място, да си отговори на въпроса какво представлява и каква мисия изпълнява на този свят. Астропсихологията е като огледало, в което всеки може да се огледа и обективно да види силните и слабите си страни и да коригира това, което не харесва в себе си

 

Кармична астрология

Изследва причините, довели до съществуването на определени проблеми или състояния в настоящия момент от живота на човека. (под думата карма подразбираме закон за причината и следствието; буквално означава действие). Този дял от астрологията изучава по-дълбоките пластове на човешкото битие, скритите кътчета на човешката душа. Може да даде ориентири по-пътя на еволюционното израстване, да разкрие духовните възможности човека и кармичните задачи, уроци и връзки, които трябва да разреши в настоящето прераждане.

 

 Астрология на взаимоотношенията (синастрия)

Една от най-интересните области в астрологията, позволяваща да се изследват отношенията между двама или повече души. Това могат да бъдат съпруг и съпруга, родител и дете, началник и подчинен, приятели, любовници и т.н. Рождените астрологични карти на партньорите се наслагват една върху друга и се изследват взаимодействията между техните Слънца, Луни и планети. Най-популярни и често използвани за анализ на отношенията са взаимодействията между Слънцата на партньорите. Но това далеч не е достатъчно, за да се направи цялостна оценка за всички възможности и усложнения, които произтичат от една връзка. Пълният синастричен анализ, изготвен от професионален астролог може да помогне да се разрешат или предотвратят много голяма част от проблемите, които възникват във взаимоотношенията между хората.

 

Бизнес астрология

Позволява да се даде отговор на много от главните въпроси, свързания с развитието на една фирма. Кога и къде да се регистрира фирмата, кога е най-благоприятното време за сключване на договори, за взимане на кредит. Бизнес астрологията изследва жизнения цикъл на фирмата и го синхронизира с глобалните циклите на икономическа активност на пазара. Отлични резултати може да даде и в подбора на кадри и в създаването на работещи и сплотени колективи.

 

 

Хорарна астрология

Хорарната астрология дава отговор на зададен конкретен въпрос. Например: „ Да предприема ли преместване на друго място”, „Да приема ли предложението за нова работа?”, „ Ще успея ли да се справя на предстоящия изпит или конкурс?”, “Ще ми повишат ли заплатата в близките три месеца” и други подобни. Построява се астрологична карта на зададения въпрос и на база влиянието на Луната и планетите показатели на въпроса се дава отговор.

 

Мунданна (световна) астрология

Наблюдава и изучава процесите, които протичат в държавата (правителство, държавен глава, избори, партии, финанси, армия, полиция, народ и др.) Мунданната астрология изследва и политическите и икономическите отношения между държавите – влизане в съюзи, пактове, обявяване на война, сключване на мир, отпускане на заеми.