Луната и съдбата

 Луната е оказвала, оказва и ще оказва съществено

съдбовно влияние (съответствие) на всички ни,

защото тя не е само над нас, тя се намира във всеки един

от нас.

Много преди откриването на писмеността и езиците за

комуникация, се е знаело, че Луната влияе за приливите,

отливите и върху живата и неживата Природа въобще.

 

Възрастните са се съобразявали с това в неписаните

Лунни календари за сеитба, селско стопански работи, за

начинанията си въобще. И са успявали. Не защото са

вярвали, а защото са се съобразявали. Те просто са знаели!

ЦЕНА:

1 КНИГА - 19.90 лв. ПЛЮС 7 лв. за доставка

2 КНИГИ - 39.80 лв. ПЛЮС БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

3 КНИГИ С 20% ОТСТЪПКА - 47.80 лв. ПЛЮС БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

4 КНИГИ С 25% ОТСТЪПКА - 59.70 лв. ПЛЮС БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

5 КНИГИ С 30% ОТСТЪПКА - 69.50 лв. ПЛЮС БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

6 КНИГИ С 35% ОТСТЪПКА - 77.50 лв. ПЛЮС БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА 

ВНИМАНИЕ: КНИГИТЕ МОГАТ ДА СЕ КОМБИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ НАЛИЧНИ КНИГИ ПО АСТРОЛОГИЯ, НОМЕРОЛОГИЯ, НАРОДНА МЕДИЦИНА, ОКУЛТИЗЪМ КАКТО ПО ВИД, ТАКА И ПО БРОЙ ИЗМЕЖДУ НАЛИЧНОСТИТЕ.

 

С тази книга всеки би могъл да се опита да заживее в

хармония с Природата и да се опита да използва всички

Природни и Космически вибрации по най-пълноценен начин.

Не е необходимо да загърбите компютрите, даже би било

глупаво. Просто за всяко едно начинание се допитайте и до

тази книга, по възможност се съобразете с подходящите

дни и вибрации и се насладете на резултатите. Аз знам,

какви ще са те!

 

Можете да бъдете непобедими във всичко –

здравето, любовта, семейството, приятелството,

работата, учението, бизнеса, развлеченията,

пътуването, спортуването, хазарта, красотата, и

още, и още. Всеки може да научи тайните на своята

Лунна зодия, а също така как да предразположи,

общува и управлява най-добре своите любими,

приятели, близки или врагове. Лунният зодиак е по-

различен от Слънчевият и много по-точен от него. В

книгата са поместени точните Лунни таблици за 

периода 1920 – 2020 година,

 

Това е уникална книга и с нея ще имате Мъдростта на

древните за справяне с всички проблеми и за

отговаряне на всички въпроси в съвременния

динамичен и объркан свят.

Не ви ли трябва по-различният и нетрадиционен поглед? 

Когато през 2000 година издадохме съвместно с ИК „БАРД” книгата „Лунен и вечен календар” не очаквах, че тя ще предизвика такъв интерес. В сензация се превърна първата част, в която за първи път на българската публика представих лунния зодиак и характеристиката на 12 типа лунни личности. От тогава, съм получил много отзиви и коментари и понеже вече 10 години тази книга не може да се намери на пазара, сега се нагърбих с отговорността да представя отново подобрен и усъвършенстван вариант за влиянието на Луната върху човешките дела.

На много мои приятели съм предлагал през годините да направят опит за поне един месец да се съобразят с различните тенденции, посочени в Лунния календар, да правят своите дейности не когато решат, а според точните дни, благоприятстващи дадения въпрос и желание. Не само от техните резултати, а и от многото получени отзиви от напълно непознати хора, ми дават самочувствието, че написаното има огромна сила и че древните са ни завещали знания, които ние не можем да си обясним напълно, но които в същото време работят и дават отлични резултати.

Аз и моето семейство се съобразяваме вече над 20 години с тези тенденции и знам, че никога не бих се отказал от това. Защо ми е да си блъскам главата и да се чудя защо нещо не става както аз искам или както очаквам. Просто спазвам точно кога да предприема дадената стъпка, така, че да има сигурен успех. По-добре е да забавя с няколко дни дадена работа, но да я направя в ден и час, когато резултатът ще ме задоволява, отколкото да направя нещо веднага, на момента, но да няма успех.

В новото издание сега съм включил и разделът за Лунна Магия. Това е породено пак от желанията на читателите. Понеже Луната има много приложения, благодарение на ней могат да се правят и много магически ритуали за подобряване на живота на всеки един човек. Ако се заинтересувате от поместените ритуали, можете да вземете и книгата ми „Зодии и практическа магия”, където има още много и съвсем подробни ритуали за ежедневно ползване.

В настоящата книга ще намерите подробни лунни таблици и начин всеки сам да определели своя Лунен знак и да направи подробно тълкуване за себе си и околните според космическо-астрологичните съответствия и тенденции.

Благодарение на поместените таблици и придружаващите ги насоки, всеки би могъл да разбере и използва най-добрите дни за бизнес, пътуване, срещи, договаряния, лечение и консултации с лекари, за селскостопански дела и т. н. – все неща от жизнена необходимост за всички съвременници. С това аз не ви обричам, а само ще посоча най-подходящите дни за всяко едно нещо с цел вечната сполука и успех.

Пътят на Луната през годината минава многократно през всяко едно от зодиакалните съзвездия. И понеже това е най-близкото небесно тяло до нас, а е и най-бързо движещо се, то можем да се ориентираме най-добре кога какво да правим с най-голям успех.

Не вярвате ли? Скептици ли сте?

И аз, в началото, когато за първи път се срещнах с подобни твърдения, винаги ги гледах с невярващо око и с известна доза пренебрежение. Та как така, Луната или коя да е друга планета, би ми оказвала сериозно влияние. Не съм ли аз факторът, който може да направи каквото и да е в кой да е момент. Хайде на бас, че въпреки всичко написано, аз (или който и да е) би могъл да направи точно обратното и да получи противоположния на очакваното ефект. И кой би могъл да ни попречи?

Редовните ми читатели знаят отношението ми по повдигнатия въпрос и той е твърде, твърде основен и сериозен. Защото напук на всичко наслоило се в нашето съвремие аз, или по-точно астрологията твърди, че има свободна човешка воля.

Свободата не е нито психологическо, нито физическо качество. Тя е духовно проявление. Човек е свободен, ако духът му живее. Проявлението на духа се изявява в ред, порядък и дисциплина. Колкото повече човек се поддава на предразсъдъци, емоции, чувства, инстинкти, наклонности, страсти, на различни психологически и физически качества, толкова той се спуска в света на емоционалното и материалното, става зависим от обществено, социално, културно, битово положение, поради това настъпват различни ограничения и лишения и по този начин става зависим. Разбира се, че такъв човек не е свободен. Свобода има само при духовна независимост. Човек винаги има възможност на избор. Кой път на развитие ще избере ¬ зависи единствено от него. По този начин характеризираме доброто и злото. В старите учебници по астрология съществува тезата: доброто и нравствеността ¬ това е животът, а безнравствеността и необузданите страсти ¬ това всъщност е смъртта и гибелта. Когато аз казвам "Съдба" разбирам човек да избере правилния път към доброто. Всеки сам държи в ръцете си своя живот ¬ тук на Земята и във вечността. Всеки сам, под действието на своята свободна воля, напълно доброволно и съзнателно може да открие пред себе си пътя към Живота или Смъртта. Иначе това, което повечето наричат "Съдба" представляват нашите възможности и предразположения, които са ни дадени като средство в живота.

Аз знам, а и вярвам, че и вие ще се убедите в още нещо много важно – няма нищо свръхестествено и мистериозно в астрологията. Тя познава миналото и настоящото състояние на нещата, на обществото, на отделната личност и на базата на логични връзки и закономерности, подчинени изцяло на законите на Земята и Космоса, може да направи предвиждания за това, какво е най-вероятно да стане.

Точно в този аспект е и неоценимата полза от астрологията. Когато даден човек знае какви са неблагоприятните тенденции в живота му, кои са възловите моменти, какви неприятности и опасности са вероятни, кога и какви са възможностите или подводните рифове в областта на учението, науката, бизнеса, работата, любовта, секса, дома, семейството, сред близките, приятелите и враговете, при пътуване или почивка и въобще във всички теми на живота, то този човек би могъл да се постарае да отстрани или не допусне лошото, неприятното, злото и да наблегне върху добрите аспекти и тенденции. Това се стреми да даде на всеки астрологията. И аз бих желал всеки да избие от главата си наложеното мнение, че всичко е неизбежно и предопределено.

Това се опитвам да направя в досегашните си и настоящата книги. Знам, че който погледне непредубедено на астрологията, той може да разбере себе си и околните. Не случайно един известен астролог заявява: "Ако психологията е наука за човешката душа, то астрологията е наука за непознатите и скрити кътчета на душата."

Ако се върнем към поставения в началото въпрос за това от къде на къде ще говоря, че Луната би могла да ни влияе, трябва да изясня още нещо. Вижте, аз не твърдя, че звездите въздействат на живота ни, а говоря за съответствия и взаимосвързаност между космическите и биологичните явления. А те съществуват, защото са потвърдени от хилядолетни наблюдения и опити. Но защо точно определено космическо явление довежда до точно определени биологически явления аз не знам (а и никой друг не би могъл да каже). Все едно е да се отговори, защо точно след посяване на дадено семе пониква растение или дърво. Биолозите не отговарят на въпроса "Защо?", просто това е известно от наблюдение и опити и те изучават само последвалите закономерности на процеса. Същото е и в астрологията. Още от най-дълбока древност е доказано, че определени небесни конфигурации и положения между небесните тела отговарят или съответстват на определени събития в живота на обществото или конкретната личност, както и на процесите в неживата природа. Астрологията като всяка друга наука не се занимава с въпроса, защо става така, а изследва, наблюдава и прогнозира как и къде става това. Останалите въпроси са към метафизиката, която не е предмет нито на тази книга, нито на астрологията като цяло.

Сега живеем във века на компютрите и супер техниката. Мислим си, че всичко можем да подчиним на волята си и на чувствата. Хора стъпиха на Луната, направиха се преломни открития в световен мащаб за това какви сме ние и какъв е заобикалящият ни свят. Въобразяваме си, че можем (а може би и че сме) подчинили Природата.

Вярно е, че в Истинската Ритуална Магия има церемонии за предизвикване или спиране на валежи, бури, стихии, ветрове, наводнения и т. н., и т. н. Но това е само леко докосване до самата Природа и един лек реверанс от нейна страна към нас. Бих казал – мечти и илюзии.

Луната не е само над нас, но смело бих казал, че се намира във всеки един от нас. Друг е въпросът дали ще си го признаем или просто с лека ръка ще отхвърлим тези мисли. Тази книга не е за тези, които не вярват. Тя няма целта да ви докаже, че Луната не влияе (съответства) по невероятен начин. Явно на някои не е дошло времето да научат или прозрат в Космическите Закони.

Но Луната е оказвала, оказва и ще оказва съществено съдбовно влияние (съответствие) на всички ни. Много преди откриването на писмеността и езиците за комуникация, се е знаело, че Луната влияе за приливите, отливите и върху живата и неживата Природа въобще. Възрастните са се съобразявали с това в неписаните Лунни календари за сеитба, селско стопански работи, за начинанията си въобще. И са успявали. Не защото са вярвали, а защото са се съобразявали. Те просто са знаели!

С тази книга всеки би могъл да се опита да заживее в хармония с Природата и да се опита да използва всички Природни и Космически вибрации по най-пълноценен начин. Не е необходимо да загърбите компютрите, даже би било глупаво. Просто за всяко едно начинание се допитайте и до тази книга, по възможност се съобразете с подходящите дни и вибрации и се насладете на резултатите. Аз знам, какви ще са те!

От все сърце ви желая успех и се моля за всички ни!