МАТЕМАТИКА

РЪКОВОДСТВО ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ 7 – 12 КЛАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, СТУДЕНТИ И УЧИТЕЛИ

 

 

 

УНИКАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЦЯЛОСТНО НАУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛА ПО МАТЕМАТИКА

 

Представени са цялата необходима теория и многообразие от решени задачи, достатъчно подробно обосновани.

Обхванати са всички тенденции на изпитите и матурите през последните години. Книгите може да се ползват за самостоятелна работа, за помощна литература в гимназиалната степен, от зрелостници и кандидат-студенти за всички български и световни университети, от явяващи се на олимпиади и изпити за колежите на обединения свят, изпити SAT ІІ, TOEFL, от студенти, изучаващи дисциплината “Училищен курс по математика”, както и от всички учители, които желаят техните ученици да бъдат винаги знаещи и можещи. Структурата и съдържанието на всеки раздел позволява лесното усвояване на определени начини на мислене и разсъждение. Освен подробно решените и обяснени примери са предложени много задачи за самостоятелна работа, групирани в три групи. Група А е от общозадължителната програма по математика и покрива материала, застъпен в държавните образователни изисквания за преодоляване на матурата по математика. Група Б съдържа задачи от типове и видове, които надграждат задължителното ниво, покриват изучаваните в профилираната подготовка по математика теми и напълно отговаря на конкурсните изпити във всички икономически, технически, военни, аграрни университети, ПУ, ВТУ, ШУ, РУ и много други. Група В съдържа задачи с повишена трудност по математика и покрива допълнителните изисквания на СУ и УАСГ, както и отделни моменти от различни олимпиади, състезания, конкурси.

В началото е разгледана подробно теоретична част, в която са представени всички основни факти, аксиоми, теореми и помощни твърдения, които са изучавани в задължителната и свободно избираема подготовка в средното училище, дадени са някои допълнителни формули и твърдения, които са извън основното учебно съдържание, но познаването и използването на които е препоръчителен момент в подготовката и знанията на всеки уважаващ себе си ученик и курсист.

Разгледайте много подробно изнесения теоретичен материал и се опитайте да разберете същността и начина на извеждане на формулите и твърденията. В продължение на няколко седмици се опитайте да научите тези правила, после се връщайте и проверявайте паметта си, за да можете да ги осмислите и да ги прилагате навсякъде, където е необходимо. Правилното научаване на този раздел ще ви даде свободата на действие и откриване на начини за решаване на всички по-нататъшни задачи. Не подценявайте важността на математическата теория. Тя е в основата на вашия успех по време на изпитите и конкурсите.

След това са представени в самостоятелни раздели всички основни математически раздели – аритметика, алгебра, тригонометрия, комбинаторика, вероятности, статистика, елементи от математическия анализ и основи на функциите и редиците, планиметричните и стереометричните фигури и основните геометрични задачи.

Структурата на всеки раздел позволява лесното усвояване на определени начини на мислене и разсъждение. В началото са представени решенията на основни типове задачи, показани са по няколко начина на разсъждение и представяне на решенията, описани са подробно с цел успешната самоподготовка, а и заради научаването на начини за написване и представяне на решения по време на изпити и конкурси. Непременно прегледайте решенията на всички предложени задачи. Дори и някои от тях да сте решили самостоятелно, няма да ви е излишно да прочетете написаните решения, да усвоите някои хитрости и тънкости, с които да можете да се справяте самостоятелно в бъдеще и с по-голяма лекота да решавате зададените задачи.

След решените задачи са предложени много задачи за самостоятелна работа, които са придружени само с отговори. Опитайте да ги решите, ако част от тях ви затруднят, не се отчайвайте. Просто си починете и пак прегледайте теорията и решените задачи. Опитайте се пак да атакувате проблемната ситуация и кой знае – може този път да се получи. Ако системно изпитвате трудност от самостоятелното справяне със задачите, то може би се нуждаете от компетентна консултация или помощ от преподавател, с когото да изясните трудностите. Изборът на добър учител е много труден и от съществено значение за вашето представяне на изпитите. Не подхождайте лековато, а бъдете много отговорни и намерете най-доброто за себе си.

Книгите не претендират за оригиналност, нито имат намерението да бъдат единствени по рода си. Просто те отразяват моя опит в подготовката на кандидат-студенти от последните над 25 години.

Книгите са предназначени за всички ученици от 7 до 12 клас, които имат засилен интерес към математиката, за зрелостници, на които им предстои явяване на матура и за всички кандидат-студенти за българските и световни университети. Те могат да бъдат добро помагало на всички студенти, които изучават дисциплината “Училищен курс по математика” и се готвят за бъдещи учители по математика. Те могат и да се ползват от всички настоящи мои колеги, които желаят техните ученици да бъдат винаги знаещи и можещи.